Hej! Välkommen till mina bloggar!

Jag bor och jobbar på Gotland, Sveriges största ö, precis i mitten av Östersjön. Jag intresserar mig för ganska många olika saker och har råkat starta fyra bloggar med olika innehåll. Nu har jag slagit ihop dessa på den här multisajten.

Åsa Mitt i Världen handlar om livet här på ön, tankar om landsbygdsutveckling och annat.

Asa In the Middle of the World är på engelska och handlar om livet på ön, men den har också kommit att handla allt mer om Apple. Jag är väldigt intresserad av Apple och är sedan 1989 en glad användare av deras produkter.

Saker Mitt i Världen handlar om sådant man betalar för, relationer till företag och liknande. När jag skriver på svenska om Apple så brukar jag publicera inläggen här.

Åsa Med Qi handlade ursprungligen om qigong, men i och med att jag flyttat hit den kommer jag också att skriva om hälsa i största allmänhet ur mitt personliga perspektiv, vilket bland annat innebär att jag skriver om migrän och klimakteriet.

Hi! Welcome to my blogs!

I live and work on Gotland, Sweden’s biggest island, right in the middle of the Baltic Sea. I’m interested in many things and somehow I happened to start four blogs with different content. Now I have moved them all to this multi-site.

Åsa Mitt i Världen is in Swedish and is about life on this island, thoughts about rural development and other things.

Asa In the Middle of the World is in English and is also about life on this island, but the content has changed to be more about Apple. I’m very interested in Apple and since 1989 I’m a Happy Apple User.

Saker Mitt i Världen is in Swedish and is about stuff that you pay for, relations to companies and such. When I write in Swedish about Apple, this is where I publish the blogposts.

Åsa Med Qi was from the beginning about qigong, but now when I have moved the blog to this multi-site I will also write about health in general from my personal perspective, which will for example mean that I write about migraine and the climacteric.

Kontakta mig/Contact Me

4 + 4 = ?