Återta moralen i samhället

Enligt tesen att ett lyckligt samhälle är ett samhälle där alla känner sig rättvist behandlade, är det mycket som har gått snett i Sverige, vilket troligen är orsaken till varför en grupp drar sig mot det högerextremistiska – fast det är inte logiskt.

I ett rättvist Sverige betalar alla sin skatt. Det ingår i kontraktet man har med Sverige som svensk medborgare. Vill man inte betala skatt: flytta!

I ett rättvist Sverige berikar sig inte personer på inflytelserika poster i politiska partier och fackföreningar på medlemmarnas bekostnad. Vill du sno folk på pengar? Ja, då är följden att du kan få sitta i fängelse.

I ett rättvist Sverige är beslut från Försäkringskassan begripliga och respektfulla både mot den det berör och den berördes läkare. Vill du krossa sjuka människors liv? Sök hjälp, det är något allvarligt fel på dig.

I ett rättvist Sverige är beslut från Migrationsverket begripliga och respektfulla mot den det berör. Gillar du att utvisa folk till länder som det är farligt att vistas i, typ Afghanistan? Emigrera själv till Afghanistan och bevisa att det är kul och fridens liljor att bo där.

I ett rättvist Sverige hamnar ingen mittemellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att man inte får pengar från någondera, eftersom man hos Försäkringskassan klassas som arbetsför och hos Arbetsförmedlingen klassas som sjuk. Gillar du att fatta beslut som orsakar att ekonomisk katastrof? Testa en vecka som hemlös så får du prova själv hur kul det kan bli.

I ett rättvist Sverige kan man dessutom lita på sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Jag tror inte att medelsvensken kräver några lyxbehandlingar, utan helt enkelt bara normal, schysst sjukvård, äldreomsorg och skola.

Hur svårt kan det vara? Varför är inte allt detta självklart?