Vår egen rederi-såpa

Jag ska ärligt säga att jag inte riktigt orkar med alla turer runt upphandlingen av Gotlandstrafiken. Det är alldeles för många villkor som ändras hit och dit. Det som avgjorde att Destination Gotland/Rederi AB Gotland beslutade sig för att lämna sitt anbud, var att det kom ett beslut om att även svenska fartyg ska få rederistöd så att de konkurrerar på samma villkor som utländska rederier. Det verkade logiskt tyckte jag, tills jag kollade på HelaGotlands webb-tv där Pigge uttalar sig.

Han påpekar så riktigt att i och med att beslutet om rederistöd kom så sent, fick aldrig andra svenska rederier chansen att konkurrera på samma villkor som Destination Gotland när väl beslutet var fattat. Andra rederier har helt enkelt släppt idén i och med att de utgick ifrån att frånvaron av rederistöd skulle göra det omöjligt att konkurrera om uppdraget.

* uppdatering: Lyssna också på riksdagsdebatten om samma fråga.
* uppdatering 2: Kolla in vad Sten-Crister Forsberg säger på helagotland.se

Idag är dagen D för upphandlingen av Gotlandstrafiken

Hur Gotlandstrafiken sköts, tidtabeller, fartygstyper, miljöfrågor och de upphandlingsvillkor som Rikstrafiken ställer är en ivrigt debatterad fråga som idag har nått fram till sin egen dagen D. Efter alla turer med rederistöd, rykten om utländska intressenter och debatten om vägpris så ska alla intressenter just idag ha lämnat in anbud om de är intresserade av att driva trafiken från den 1 januari 2009.

I förra upphandlingen var Destination Gotland djärva nog att inte lämna in något anbud alls, eftersom de ansåg att villkoren inte var bra. Det var ingen annan som lämnade in anbud heller – så anbudstiden förlängdes med ett år. Nu verkar det som att någon mer operatör är intresserad, så tillvida de inte bara ställt nyfikna frågor och sen valt att avstå i alla fall…

I elfte timmen startade forskaren Jonas Åkerman en debatt om hur man löser gotlandstrafiken genom att kombinera färjor med flyg. Han hävdar att flyget ger mindre miljöfarliga utsläpp per person under lågsäsong. Det var som att sticka in huvudet i ett getingbo. Vi är så beroende av att vår färjeförbindelse fungerar att alla försök att komma med en annorlunda lösning ses som ett hot.

Nu undrar jag när nyheten om hur många och vilka som lämnat in anbud offentligggörs?