Lu Zijan är 118 år och rör sig som en fågel!

I den här filmen är Lu Zijan 118 år. Det är fantastiskt att någon kan bli 118 år. Att dessutom kunna röra sig så här smidigt och ha kvar perfekt balans är helt unikt.

Jag inser att om jag ska lyckas med min föresats att leva tills jag blir minst 120 så kommer jag att få ligga i med min qigongträning…